Çevre Yönetim Sistemi

Format Matbaacılık işleyen yapısı içerisinde gerekli çalışmaları yaparak kendisini, Kalite Yönetim Sistemleri şartlarına uyumluluğunun kontrolü için EINCERT şirketine 2013 yılında değerlendirtti.

Denetleyici firma, Format Matbaacılık'ın ISO 14001 standart şartlarıyla uyumlu olduğunu aşağıda belirtilen kapsamlarda tespit ederek, 100115 sertifika numarası ile 01 Aralık 2013 tarihinde Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını hazırladı..

 • Grafik Tasarım
 • Reklam Malzemeleri Basımı
 • Tanıtım ve Reklam Ajansı Hizmetleri
 • Matbaacılık için Hammadde, Makine ve Ekipmanların Satışı

 

ISO 14001 Hakkında

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanısıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sİstemi, kuruluşlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekler.

  ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi olan bir kuruluş:
 • Kirlilik ile ilgili risklere acil durumlara (yangın, patlama sel, deprem, sızıntı,vb.) hazırlıklıdır ve çevresel yasal düzenlemelere uyumu garanti altına almıştır.
  Çevresel Etkilerini değerlendirmiş ve önemli çevresel etkilerini kontrol altına almıştır.
  Sürekli çevresel performansını iyileştirmektedir. (Atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması vb.)
  Çevresel hareketlerden gelen baskılar ve ilgili taraflardan gelen şikayetler azaltılmıştır.
  Müşterilerinin ve toplumun çevresel konulardaki beklentilerini karşılamaktadır.


  


© 2012 formatmatbaacilik.com.tr - Tüm Hakları Saklıdır.