İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Format Matbaacılık işleyen yapısı içerisinde gerekli çalışmaları yaparak kendisini, Kalite Yönetim Sistemleri şartlarına uyumluluğunun kontrolü için EINCERT şirketine 2013 yılında değerlendirtti.

Denetleyici firma, Format Matbaacılık'ın ISO 18001 (OHSOS) standart şartlarıyla uyumlu olduğunu aşağıda belirtilen kapsamlarda tespit ederek, 100116 sertifika numarası ile 01 Aralık 2013 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını hazırladı..

 • Grafik Tasarım
 • Reklam Malzemeleri Basımı
 • Tanıtım ve Reklam Ajansı Hizmetleri
 • Matbaacılık için Hammadde, Makine ve Ekipmanların Satışı

ISO 18001 OHSAS Hakkında

ISO 18001 (OHSAS) standardı, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir. 1996 yılında İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından ilk adımı atılan ve 1999 yılında geliştirilmiş olarak kuruluşların iş güvenliği konusunda üçüncü taraf belgelendirme taleplerine cevap olarak yayımlanmıştır.

Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve üretim güvenliği konularının ikinci planda kaldığı ve uluslararası alanda iş güvenliği kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği görülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, tehlikelerin önlenmesinin yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek için yapılacak çalışmaları da içermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği; henüz bir tehlike oluşmamış, işletmede bir arıza oluşmamışken bile işletmede oluşabilecek tehlikelerin ve risklerin öngörülerek bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da beraberinde getirmektedir, yani yeni kavramla eski “reaktif” yaklaşımlar yerini “proaktif” yaklaşımlara bırakmıştır.

  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları :
 • Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.
  Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve işgücü kaybı azalır.
  Kaza maliyetlerini düşürür
  Çalışanların motivasyonunu arttırır.

  


© 2012 formatmatbaacilik.com.tr - Tüm Hakları Saklıdır.